Saturday, March 13, 2010

SERI GEMENCHEH

Diatas ialah gambar-gambar yang diambil sempena majlis mendengar permasalah rakyat di Kg Seri Gemencheh , Gemencheh petang khamis lalu .

Seramai kira-kira 20 penduduk kampung hadir menyampaikan masalah mereka kepada kerajaan .

Masalah utama ialah pemilikan geran kekal , tanah terbiar , longkang dan masalah perizaban tanah kepada Tanah Rizab Melayu yang masih ada belum selesai .

Timbalan Pentadbir tanah Encik Zahirin Adnan berjanji , segala permasalahan itu akan diambil tindakan segera untuk diatasi .