Wednesday, August 5, 2009

PERANAN JAWATANKUASA KEMAJUAN DAN KESELAMATAN KAMPUNG (JKKK)

Dibawah ini Tok Nal salin semula keputusan MMK pada 17 Jun 2009 yang menerangkan maksud saperti diatas untuk makluman dan tindakan semua Pengerusi dan AJK Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan kampung (JKKK) berhubung dengan peranan mereka saperti yang diarahkan kerajaan negeri .

Peranan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK)

YAB Menteri Besar Negeri Sembilan memaklumkan sekali lagi bahawa Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) adalah bertanggungjawab kepada Penghulu Mukim selain kepada ADUN Kawasan . Sehubungan dengan itu , Pengerusi JKKK perlu membuat laporan dan menghantar laporan berkenaan kepada Penghulu dan ADUN Kawasan . Seterusnya laporan berkenaan dihantar kepada Pegawai Daerah untuk dikemukakan kepada sebelum dibawa kepada Majlis Mesyuarat Kerajaan .