Monday, February 1, 2010

SIASATAN ADUAN AWAM

TOK Nal bersama dengan Penolong Pegawai Petempatan, Pejabat Tanah Tampin Encik Firdaus dan Ketua Kampung Batang Rokan Tok Din meninjau keadaan tanah yang di pohon oleh penduduk untuk dijadikan jalan kampong .

Permohonan pertama ialah membina satu jalan baru , bagi kemudahan pemilik tanah ke kebun mereka melalui estet dimana jalan ladang sedia ada yang dimiliki pihak estet , telah dipagar .

Dicadangkan supaya akta pengambilan balik tanah diguna pakai untuk tujuan itu dan kos sedang ditaksirkan oleh SO untuk pertimbangan kerajaan .

Jika bersesuaian dan kosnya tidak terlalu tinggi serta di persetujui Kerajaan Negeri , cadangan itu akan dilaksanakan dan jika tidak , jalan alternatif lain akan di pertimbangkan .

Begitu juga rezab jalan yang diguna pakai oleh pemilik tanah bersebelahan dengan rizab itu dan dipagar untuk tujuan keselamatan kebunnya .

Menurut Tok Din perbincangan dengan pemilik tanah sebelahan rizab itu telah diadakan dan pemilik itu bersetuju untuk membuka pintu pagar tersebut apabila di minta oleh penduduk kampong .

Tok Nal beranggapan bahawa isu itu selesai dan kerjasama JKKK Kg Batang Rokan dipohon bagi memaklumkan kepada orang ramai berhubung kedudukan dua isu dalam aduan awam tersebut .