Wednesday, February 10, 2010

ADUAN AWAM

JIKA ada sebarang aduan terutamanya yang berkaitan dengan kerajaan , sila lah salurkan aduan tersebut mengikut saluran yang betul dan tepat supaya mudah untuk diambil tindakan .

Mengadu kepada pihak yang tidak sepatutnya bukan sahaja menyukarkan aduan itu diselesaikan dengan segera tetapi juga boleh menimbulkan banyak masalah lain yang kadang kala tidak berkaitan lansung dengan aduan yang dibuat .

Telah ada kencenderungan pihak tertentu untuk mengambil kesempatan dengan mengemukakan aduan bagi pihakorang laindengan tujuan yang tidak sihat .

Bagi tindakan pejabat daerah , sila salurkan aduan tuan kepada Tok Nal sendiri , manakala bagi tindakan Pejabat Tanah , hubungi SO Zol Musa .

Jika di MDT , hubungi unit aduannya atau Encik Othman Menhart dan bagi jabatan-jabatan tertentu , sila mengadu terus kepada jabatan terbabit .

Setiap aduan akan dilayan dan tindakan menyelesaikannya akan diambil , dan penyelesaiaan bergantung kepada jenis dan bentuk aduan itu sendiri .

Sistem Pengaduan Awam Negeri Sembilan (SPANS) boleh juga diguna pakai untuk menyalurkan aduan tuan kerana sistem ini di pantau oleh Unit Aduan Awam Kerajaan Negeri .

Kepada JKKK , gunakan saluran mesyuarat JKKK masing-masing dalam mengemukan aduan tersebut .